FETHİ AÇIKEL

Özgeçmişi

İstanbul Milletvekili.

Siyaset Bilimci. Prof.Dr.

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır.  

AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Lisans, ODTÜ Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans, İngiltere'de Essex Üniversitesinde Doktora derecesini tamamlamıştır. 2002-2003 yıllarında London School of Economics (LSE)'de Doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuştur. 

2010-2016 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu'nda (BYKP) Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi 36. ve 37. Olağan Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olarak seçilmiştir. 

2018 Yılından bu yana BYKP Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Karşılaştırmalı Siyaset, Sosyal Demokrasi, Siyasal İdeolojiler, Milliyetçilik ve Yurttaşlık, Siyasal Seçkinler ve Türkiye Siyaseti alanlarında çalışmaktadır.